ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทยา 2563 (ห้องGifted)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30-12.15

มีทั้งหมด 120 ข้อ มี 3 วิชา แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่1 จำนวน 80 ข้อ มี 2 รายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.15-09.45
มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) 

วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 9.45-11.15
มี 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ (ข้อ 31-80)

ตอนที่2 จำนวน 30 ข้อ มี 1 รายวิชา
วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 11.15-12.15
มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน