ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทยา 2563 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2563

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2563

วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) 

วิชาภาษาอังกฤษ มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 31-60)

วิชาภาษาไทย มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 61-90)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน