ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทยา 2564 (ห้องGifted)

ข้อสอบ pre-test รร.สตรีวิทยา ห้องgifted ปี2564

วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1-25)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน