ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทยา 2564 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2564

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 

วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 1-20)

วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 21-50)

วิชาภาษาอังกฤษ มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 51-80)

วิชาภาษาไทย มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 81-110)

วิชาสังคมศึกษา มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 111-140)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน