ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทยา 2565 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2565

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565  เวลา 08.30-12.15

มีทั้งหมด 140 ข้อ มี 5 วิชา แบ่งเป็น 5 ตอน

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.30-09.15
มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 1-20) 

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.45-11.30
มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 31-60)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน