ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ 2563 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2563

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2562

วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน