ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน 2563 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สามเสนวิทยาลัย ปี2563

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 1-20)

วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 21-45)

วิชาภาษาอังกฤษ มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 46-70)

วิชาภาษาไทย มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 71-95)

วิชาสังคมศึกษา มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 96-120)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน