ข้อสอบเข้ามหาลัย TCAS

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คืออะไร

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คือ ข้อสอบคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน+เพิ่มเติม ม.4-ม.6) ที่ใช้ยื่นเข้ามหาลัยในระบบ TCAS รอบต่างๆ (โดยชื่อเดิมคือ วิชาสามัญ) ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาที่ออกสอบใหม่ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จะเน้นการประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น แต่ออกไม่เกินหลักสูตรแน่นอน ซึ่งยังครอบคลุมเนื้อหา ม.ปลาย เหมือนเดิม

 

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ออกสอบเรื่องอะไรบ้าง

- กลุ่มสาระจำนวนและพีชคณิต (จำนวน 15-17 ข้อ)

เซต , ตรรกศาสตร์ , จำนวนจริงและพหุนาม , ฟังก์ชัน , Expo & Log ,  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ , จำนวนเชิงซ้อน , เมทริกซ์ , ลำดับและอนุกรม

- กลุ่มสาระการวัดและเรขาคณิต (จำนวน 3-5 ข้อ)

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ,  เวกเตอร์

- กลุ่มสาระสถิตและความน่าจะเป็น (จำนวน 6-8 ข้อ)

สถิติ  , การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น , หลักการนับเบื้องต้น  , ความน่าจะเป็น

- กลุ่มสาระแคคูลัส (2-4 ข้อ)

แคลคูลัสเบื้องต้น

 

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 มีลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไร

- ปรนัย (แบบ 5 ตัวเลือก)   มี 25 ข้อ (75 คะแนน)

- อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข)  มี 5 ข้อ (25 คะแนน)

รวม 30 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ใช้ยื่นระบบ TCAS รอบไหนได้บ้าง

สามารถยื่นคะแนนรอบ 2 Quata , รอบ 3  Admission , รอบ 4 Direct Admission  ซึ่งเงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและมหาลัยนั้นๆ

 

 

ข้อสอบ PAT1 คืออะไร? ต้องโฟกัสเจาะบทไหนบ้าง เตรียมตัวยังไงให้คะแนนพุ่งปรี๊ด

ข้อสอบ PAT1 คือข้อสอบวัดความความถนัดทางคณิตศาสตร์ หากพูดถึงคำล่ำลือของข้อสอบ PAT1 จากรุ่นพี่ของน้องๆแล้ว ทุกคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ยากมาก” แต่ก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน

การเตรียมตัวทำข้อสอบ PAT1 น้องๆควรโฟกัสจุดสำคัญๆที่ข้อสอบออกบ่อยๆ ซึ่งบทสำคัญๆ ของข้อสอบ PAT1 พี่ทีมงานได้ทำสรุปไว้ให้ในเว็บแล้ว...น้องๆ ควรวางแผนการอ่านหนังสือให้ดี แบ่งเวลาให้เป็น ทำสรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบท ฝึกทำข้อสอบ PAT1 ปีเก่าให้มากๆ แล้วคะแนนจะพุ่งปรี๊ดแน่นอน ! !

กำลังโหลดข้อมูล