จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน (PAT1+สามัญ)

MT-03
  • ความยาววิดีโอ18 ชม.

  • ชั่วโมงที่ดูได้26 ชม.

  • อายุคอร์สเรียน240 วัน

฿1,000
เนื้อหาของระบบจำนวนจริง มีดังนี้
1. ส่วนประกอบของจำนวนจริง
2. สมการพหุนาม
3. ช่วงและการกระทำของเซตในช่วงของระบบจำนวนจริง
4. อสมการและการแก้อสมการ
5. ค่าสัมบูรณ์
ุ6. การแก้สมการและอสมการโดยวิธีการแยกเป็นช่วงๆ
7. การแก้สมการและอสมการกับรากที่สอง
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
1. การหารลงตัว
2. จำนวนเฉพาะ, จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์
3. ตัวหารร่วมมาก
4. ตัวคูณร่วมน้อย
5. ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของ a กับ b

คอร์สที่เกี่ยวข้อง