คอร์ส Turbo Math (PAT1+สามัญ) รวมทุกบท*

PA-123
 • ความยาววิดีโอ225 ชม.

 • ชั่วโมงที่ดูได้280 ชม.

 • อายุคอร์สเรียน365 วัน

ลดสูงสุด 40%
฿10,400฿6,450

เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยจะเป็นการเอาแนวโจทย์หรือข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบละเอียด พร้อมกับพาน้องแบ่งข้อง่ายควรเก็บ และข้อยากควรข้าไปก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลา พร้อมยังมีการจับเวลาในการทำโจทย์เพื่อให้น้องได้รู้ว่ายังอ่อนเรื่องไหน หรือบทไหนเพื่อน้องจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง1

บทเรียน

 • เซต (PAT1+สามัญ )5:49 ชม.

 • ตรรกศาสตร์ (PAT1+สามัญ)7 ชม.

 • จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน (PAT1+สามัญ)18 ชม.

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (PAT1+สามัญ)15 ชม.

 • เรขาคณิตและภาคตัดกรวย (PAT1+สามัญ)25 ชม.

 • เมทริกซ์ (PAT1+สามัญ)11:39 ชม.

 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม (PAT1+สามัญ)16:16 ชม.

 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (PAT1+สามัญ)25 ชม.

 • เวกเตอร์ (PAT1+สามัญ)09:28 ชม.

 • จำนวนเชิงซ้อน (PAT1+สามัญ)20.00 ชม.

 • ลำดับ และอนุกรม (PAT1+สามัญ)20.00 ชม.

 • แคลคูลัส (PAT1+สามัญ)19:18 ชม.

 • สถิติ (PAT1+สามัญ)20.00 ชม.

 • ความน่าจะเป็น (PAT1+สามัญ)20.00 ชม.

คอร์สที่เกี่ยวข้อง