ทีมติวเตอร์

พี่ปิง ศุภกิจ ลิ้มประเสริฐ

พี่ปิง

ศุภกิจ ลิ้มประเสริฐ

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิปตัวอย่างการสอน
พี่ต้นไม้ ธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ

พี่ต้นไม้

ธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ

การศึกษา : คณะแพทยศาสตร์

คลิปตัวอย่างการสอน
พี่เบนซ์ จักรกฤษณ์ สุรัสวดี

พี่เบนซ์

จักรกฤษณ์ สุรัสวดี

การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิปตัวอย่างการสอน
พี่จั่นเจา อานัสไชย วรนันท์พัฒน์

พี่จั่นเจา

อานัสไชย วรนันท์พัฒน์

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิปตัวอย่างการสอน
พี่มิกกี้ วรปรัชญ์ ตรีญาณวัฒน์

พี่มิกกี้

วรปรัชญ์ ตรีญาณวัฒน์

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิปตัวอย่างการสอน