ทุนเรียนดี เรียนฟรีได้เลย

ทุนเรียนดี เรียนฟรีได้เลย

CU Tutor Online ขอมอบคอร์สเรียนฟรี คอร์สคณิต TCAS  มูลค่า 12,900 บาท

ให้กับน้องๆ ที่เรียนดี...แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีผลการเรียนดี  โดย GPA สะสมรวม 3.50 ขึ้นไป

2. กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 - ม.6

3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

4. ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 240,000 บาท/ปี

ดาวน์โหลดเอกสารขอทุน >> https://drive.google.com/file/d/1wTPrdIZGzXP394U9nu9L35nW_NIGHeqy/view?usp=sharing

ส่งเอกสารขอทุนทางไลน์ >>  https://line.me/ti/p/Ux_A-uYbq6

หรือ Line ID : 48054886

 (ติดต่อคุณเดชาภัค เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา)