ผลงานการสอน

 • น้องพริม

  สอบติด ม.1 รร.สาธิตปทุมวัน
 • น้องฟาอีต

  สอบติด ม.1 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • น้องเบส

  สอบติด ม.1 รร.สตรีวิทยา
 • น้องปรายฟ้า

  สอบติด ม.1 รร.สามเสนวิทยาลัย
 • น้องแบม

  สอบติด ม.1 รร.หอวัง
กำลังโหลดข้อมูล