ผลงานการสอน

 • น้องพริม

  สอบติด ม.1 รร.สาธิตปทุมวัน
 • น้องอู๋

  สอบติด ม.1 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • น้องฟาอีต

  สอบติด ม.1 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • น้องปรายฟ้า

  สอบติด ม.1 รร.สามเสนวิทยาลัย
 • น้องเบส

  สอบติด ม.1 รร.สตรีวิทยา
 • น้องพราวฟ้า

  สอบติด ม.1 รร.สตรีวิทยา
 • น้องชมพู่

  สอบติด ม.1 รร.บดินทรเดชา
 • น้องแฟรงค์

  สอบติด ม.1 รร.บดินทรเดชา
 • น้องกาย

  สอบติด ม.1 รร.บดินทรเดชา
 • น้องบีม

  สอบติด ม.1 รร.บดินทรเดชา
 • น้องไอซ์

  สอบติด ม.1 รร.เตรียมฯ พัฒนาการ
 • น้องบูม

  สอบติด ม.1 รร.เตรียมฯ พัฒนาการ
 • น้องแบม

  สอบติด ม.1 รร.เตรียมฯ พัฒนาการ
 • น้องเมฆ

  สอบติด ม.1 รร.เตรียมฯ พัฒนาการ
 • น้องแบม

  สอบติด ม.1 รร.หอวัง
 • น้องอัย

  สอบติด ม.1 รร.หอวัง
 • น้องอีฟ

  สอบติด ม.1 รร.หอวัง
 • น้องมิลค์

  สอบติด ม.1 รร.เตรียมฯ น้องเกล้า
 • น้องลูกชิ้น

  สอบติด ม.1 รร.เตรียมฯน้องเกล้า
 • น้องเกื้อ

  สอบติด รร.เตรียมฯน้อมเกล้า
 • น้องเอิร์น

  สอบติด ม.1 รร.ศึกษานารี
 • น้องแซม

  สอบติด ม.1 รร.เทพศิรินทร์
 • น้องส้ม

  สอบติด รร.สตรีวิทยา 2
 • น้องโฟล์ค

  สอบติด รร.ราชวินิตบางแก้ว
 • น้องแบงค์

  สอบติด รร.สวนกุหลาบธนบุรี
กำลังโหลดข้อมูล