ผลงานการสอน

  • น้องมาร์ค

    สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
  • น้องเพลง

    สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
  • น้องหมื่น

    สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
กำลังโหลดข้อมูล