ผลงานการสอน

 • น้องมาร์ค

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องเพลง

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องต้า

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องพีรวิชญ์

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องเยียร์

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องธรรศ

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องมีส

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องบอส

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
 • น้องหมื่น

  สอบติด ม.4 รร.เตรียมอุดม
กำลังโหลดข้อมูล