ผลงานการสอน

 • ณัฐกมล พงศ์เต็มสุข

  น้องบอล

  ณัฐกมล พงศ์เต็มสุข

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิศวะ จุฬาฯ
 • ธัชคม สกาวรัตนโยธิน

  น้องธัช

  ธัชคม สกาวรัตนโยธิน

  รร.ทวีชาภิเศก

  สอบติด คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ
 • จิติวัฒน์ อุดมศิลป์

  น้องบลู

  จิติวัฒน์ อุดมศิลป์

  รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

  สอบติด คณะแพทย์ มช.
 • ธัญญาภัทร โกษีอำนวย

  น้องทัน

  ธัญญาภัทร โกษีอำนวย

  รร.เซนคาร์เบียล

  สอบติด คณะวิศวะ จุฬาฯ
 • ยศวรรณ ตันอริยกุล

  น้องอุ๋ย

  ยศวรรณ ตันอริยกุล

  รร.สาธิต มศว ประสานมิตร

  สอบติด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • นายเศรษฐศักดิ์ บำรุงผล

  น้องโอม

  นายเศรษฐศักดิ์ บำรุงผล

  รร.หอวัง

  สอบติด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • อติชาติ ฤทธิ์ธาอภินันท์

  น้องอาร์ท

  อติชาติ ฤทธิ์ธาอภินันท์

  รร.เซนต์คาเบรียล

  สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • พีระ สุนิรันดร์

  น้องภูมิ

  พีระ สุนิรันดร์

  รร.เซนต์คาเบรียล

  สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • อัครวิทย์ เวชสุภากุล

  น้องนาย

  อัครวิทย์ เวชสุภากุล

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • ณัฐกฤตา ไสยาวงศ์

  น้องแพร

  ณัฐกฤตา ไสยาวงศ์

  รร.พระพฤทัยดอนเมือง

  สอบติด คณะวิศวะ ม.เกษตรฯ
 • ญาณภัทร พวงเจริญ

  น้องบรูช

  ญาณภัทร พวงเจริญ

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิศวะ ม.เกษตร
 • พศวีร์ ลิ้มอิ่ม

  น้องปิง

  พศวีร์ ลิ้มอิ่ม

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิศวะ พระจอมเกล้าธนบุรี
 • ภาณุวัส บุณย์ไพสิฐ

  น้องแทน

  ภาณุวัส บุณย์ไพสิฐ

  รร.เตรียมวิศวะพระนครเหนือ

  สอบติด คณะวิศวะ ม.เกษตร
 • ชนาธิป ตันอริยกุล

  น้องเอส

  ชนาธิป ตันอริยกุล

  รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ

  สอบติด คณะวิศวะ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิชวุฒิ แมลงภู่ทอง

  น้องวุฒิ

  วิชวุฒิ แมลงภู่ทอง

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิศวะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • สุรศร์ภาส วชิรพงศ์หิรัญ

  น้องขนุน

  สุรศร์ภาส วชิรพงศ์หิรัญ

  รร.หอวัง

  สอบติด คณะวิศวะ พระจอมเกล้าธนบุรี
 • วรากร ศักดา

  น้องเอิร์ท

  วรากร ศักดา

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิศวะ ม.ธรรมศาสตร์
 • ภัทรพล วัฒนภิโกวิท

  น้องเบริ์ด

  ภัทรพล วัฒนภิโกวิท

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิศวะ ม.เกษตรฯ
 • อติคุณ ทองไกลลาศ

  น้องฟลุ๊ค

  อติคุณ ทองไกลลาศ

  รร.ศรีวิกรม์

  สอบติด คณะวิศวะ ธรรมศาสตร์
 • ณัฐวัตร จันทราภาก

  น้องบีม

  ณัฐวัตร จันทราภาก

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะวิศวะ พระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิษ ตามสมัคร

  น้องอัพ

  วิษ ตามสมัคร

  รร.สารวิทยา

  สอบติด คณะวิศวะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ธนภูมิ โล่สุวรรณกุล

  น้องท็อป

  ธนภูมิ โล่สุวรรณกุล

  รร.เซนต์คาเบรีบล

  สอบติด คณะวิศวะ ม.เกษตรฯ
 • ศุจินธร เรียบร้อยเจริญ

  น้องปริม

  ศุจินธร เรียบร้อยเจริญ

  รร.บดินเดชา

  สอบติด คณะ Food Sci ม.เกษตร
 • สรวิศ อรุณทัต

  น้องติว

  สรวิศ อรุณทัต

  รร.สาธิตเกษตร

  สอบติด คณะ Food Sci ม.เกษตร
 • สุปรีดา คัมภีรภาพ

  น้องไปร์ท

  สุปรีดา คัมภีรภาพ

  รร.เทพศิรินทร์

  สอบติด คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
 • ภาณุวิชญ์ บุณย์ไพสิฐ

  น้องทอย

  ภาณุวิชญ์ บุณย์ไพสิฐ

  รร.เตรียมวิศวะพระนครเหนือ

  สอบติด คณะวิศวะ ม.เกษตร
 • เบญวรรณ วงศาขจรกิจ

  น้องโบว์

  เบญวรรณ วงศาขจรกิจ

  รร.หอวัง

  สอบติด คณะวารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ธนวิทย์ คุณประภากร

  น้องเจ

  ธนวิทย์ คุณประภากร

  รร.หอวัง

  สอบติด คณะสังคมวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
กำลังโหลดข้อมูล