ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน 2564 (ห้องGifted)

ข้อสอบ pre-test รร.สามเสนวิทยาลัย ปี2564

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วิชาคณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 25 ข้อ
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1-25)

ตอนที่ 2  เติมคำตอบ 
จำนวน 9 ข้อ (ข้อ 26-34)

วิชาวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 34 ข้อ
แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 35-59)
ตอนที่ 2 เติมคำตอบ
จำนวน 9 ข้อ (ข้อ 60-68)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน