ข้อสอบ Pre-Test รร.บดินทรเดชา 2564 (ห้องGifted)

ข้อสอบ pre-test รร.บดินทรเดชา ปี2564

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30)

วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 31-60)

วิชาภาษาอังกฤษ มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 61-90)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน