10 อาชีพ รายได้ดี ที่น่าจับตาในยุคนี้

อันดับที่ 1 แพทย์และทันตแพทย์ (รายได้เฉลี่ยเริ่มต้น 4.8 แสนบาทต่อปี )
ยังคงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน เพราะมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ยาก รวมถึงต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ในการดูแลรักษาทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการและมีค่าตอบแทนที่สูง  และในปัจจุบันคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพช่องปาก และภาพลักษณ์ของตนเองมากยิ่งขึ้น ทำให้อาชีพทันตแพทย์ได้รับความสนใจและมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง

อันดับที่ 2 หัวหน้าวิศวกรรมซอฟแวร์ (รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 4.5 แสนบาทต่อปี)
การทำงานของตำแหน่งนี้ คือ เป็นที่ปรึกษา อยู่ในตำแหน่งซีเนียร์ สำหรับการดูแลระบบต่างๆ ในด้านการผลิต จัดเก็บข้อมูล พัฒนา และการดีไซน์ระบบ ฯลฯ ซึ่งหัวหน้าฯ จะมีหน้าที่ประเมินการคิด การตั้งสมมุติฐานนั้นๆ ว่าควรจะพัฒนาระบบต่อไปหรือไม่ เพื่อใช้พัฒนา วัดคุณภาพ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติการแบบใหม่ เป็นต้น

อันดับ 3 นักวางแผนทางการเงิน หรือ ที่ปรึกษาการเงิน ( รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 4.3 แสนบาทต่อปี )
อาชีพ “นักการเงิน” หรือ “นักวางแผนทางการเงิน” แม้จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่แต่ก็จัดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และกำลังมาแรงในประเทศไทย เพราะรายได้ของสายนี้มีทั้งส่วนที่เป็น active income คือค่าที่ปรึกษา และส่วนที่เป็น passive income คือค่าคอมมิชชัน อีกด้วย

อันดับที่ 4  ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 3.9 แสนบาทต่อปี)
อาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงทุกยุคทุกสมัย เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทุกองค์กรต้องใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเพื่อแข่งขันและก้าวให้ทันนานาประเทศ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ระบบไอที และยิ่งหากมีประสบการณ์ โอกาสที่ฐานเงินเดือนจะสูงขึ้นเป็นไปถึง 55,000 – 60,000 บาทต่อเดือนได้ไม่ยากโดยทีเดียว

อันดับที่ 5 นักการตลาดออนไลน์ รวมทั้งนักรีวิว และเน็ตไอดอล ( รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 3.7 แสนบาทต่อปี )
ถึงยุคที่การขายของไม่ใช่การขายเฉพาะที่หน้าร้านอีกต่อไป ไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้เราก็ช้อปปิ้งได้ นักการตลาดออนไลน์ นักรีวิวสินค้า influencer  รวมถึงเน็ตไอดอล จึงเป็นอีกอาชีพที่โดดเด่นมากในยุดคสมัยนี้ ทั้งนี้สายการตลาดออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการเลือกรับสื่อของคนทุกวันนี้เปลี่ยนไป เลือกรับจากสื่อโซเชียลมากขึ้นจนเป็นช่องทางการตลาดแนวใหม่ในสื่อออนไลน์ และอาชีพการตลาดออนไลน์จึงถึงเป็นส่วนสำคัญและคนยังไม่นิยมมากนัก แต่สวนทางกับความต้องการของตลาด จึงทำให้ได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง

อันดับที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ล่าม นักแปล ( รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 2.7 แสนบาทต่อปี)
ในยุคสมัยปัจจุบัน โลกมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน รวมถึงการเดินทางคมนาคมก็สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาลงทุนในไทยเป็นจำนวน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาที่สาม หรือ ล่าม จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

อันดับที่ 7 วิศวกรเคมีและวิศวกรพลังงาน  ( รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 2.5 แสนบาทต่อปี )
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ปรับปรุง แก้ไขงานในกระบวนการผลิตหรือออกแบบ ปรังปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคมี รวมถึงมีการสำรวจและขุดเจาะหาน้ำมันปิโตเลียม แหล่งพลังงานธรรมต่าง ๆ

อันดับที่ 8 นักวิทยาศาสตร์ด้านความงาม (รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 2.4 แสนบาทต่อปี )
ไม่ว่าใครก็อยากให้ภาพลักษณ์ภายนอกดูดีเป็นเรื่องปกติจึงมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านความงามใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายซึ่งแบรนด์เหล่านี้ก็ต้องการนักวิทยาศาสตร์ด้านความงามมาทำหน้าที่ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงาม

อันดับที่ 9 ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ( รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 2.3 แสนบาทต่อปี  )
ผู้ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อลดต้นทุนตั้งแต่ด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และการบริหารงานกลุ่มขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าที่ได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่ต้องการแก่สถานประกอบการ

อันดับที่ 10 นักสถาปนิก สถาปัตยกรรม (รายได้เฉลี่ย เริ่มต้น 2.1 แสนบาทต่อปี )
หน้าที่หลักคือ ออกแบบบ้านตามโจทย์ที่ได้รับจากเจ้าของบ้านผนวกกับพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานควบคู่ไปกับความสวยงาม นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งวิศวกร มัณฑนากร ช่างเขียนแบบ จัดทำแบบก่อสร้างและเอกสาร BOQ สำหรับนำไปประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมา และอาจรวมถึงดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้เรียบร้อย 

อ้างอิง
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/1997208
https://www.pptvhd36.com/news/เศรษฐกิจ/141745
https://www.postsod.com/10-high-salary
https://money.kapook.com/view238902.html